12.03.2008

Inštalácia programu ALTEA FINANCE

 
 
Doleuvedený text sa týka verzie 1.0.8 a vyššej.
 
 
 
Základná charakteristika systému Altea
 
Aplikácia Altea Finance je vytvorená pre platformu Windows.
Otestované a podporované operačné systémy sú:
 
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (x32, x64)
Windows Server 2003 (x32, x64 nie je testovaná)
Windows Vista (x32, x64)
Windows Server 2008 (x32, x64)
 
Na uvedených operačných systémoch musí byť nainštalovaný Microsoft Net Framework 3.5 SP1.
Pred samotným spustením inštalačného súboru je nutné mať nainštalovaný aj Windows Installer 4.5.
 
Ak nie je vo Vašom systéme požadovaný framework prítomný, alebo sa ho nepodarilo nainštalovať
cez inštalátor Altei, tak môžete vykonať jeho inštaláciu manuálne z tejto webovej adresy.
 
Ak nie je vo Vašom systéme nainštalovaný Windows Installer, tak môžete jeho inštaláciu vykonať manuálne z tejto webovej adresy.
 
Minimálna hardwarová konfigurácia počítača vychádza z minimálnej konfigurácie Net frameworku.  
 
Inštalácia prebehne do Vami určeného adresára, kde sa nainštalujú potrebné súbory na spustenie
aplikácie.

Upgrade z verzie 1.0.7 a staršej
 
Vo verzii 1.0.8 bol prepracovaný komplexne celý systém práce programu Altea, preto inštalátor
nainštaluje Alteu do samostatného adresára. Inštalačný adresár novej Altei musí byť odlišný
od adresára staršej inštalácie. Po prvom spustení novej verzie sa Altea sama postará o import
dát zo staršej verzie automaticky, bez toho, aby došlo k ich strate. 

Žiadne komentáre: