12.03.2008

Prvé spustenie programu a nastavenia

Po úspešnej inštalácií je program pripravený na prvé spustenie užívateľom. Program nemá zatiaľ nastavené svoje pracovné prostredie, jazyk a žiadnu agendu, s ktorou by mohol pracovať.
 
Výber jazyka 
Pri prvom spustení programu sa nám zobrazí okno s rozbaľovacou ponukou dostupných jazykov (Obr. 1). V tomto kroku vyberte jazyk v akom má byť program zobrazený. Neskôr sa dá jazyk zmeniť kedykoľvek v hlavnom okne programu na dolnej lište (Obr. 2). Výber jazyka neurčuje v akej mene a s akou národnou bankou bude agenda pracovať. Určuje iba komunikačný jazyk.
Obr.1
Obr. 2
V súčasnej verzii sú dostupné tieto jazykové mutácie:
 
  • anglická
  • slovenská
  • česká
 
Výberom jazyka ovplyvníte zobrazovanie textov v celom programe vrátane tlačových zostáv.
 
Vytvorenie novej agendy
Špeciálnym krokom pri prvom spustení je vytvorenie novej agendy. Ak prechádzate z predchádzajúcej verzie Altei a už ju reálne používate, novšia verzia si zistí prístomnosť Vašich agiend a pokúsi sa ich importovať do novej verzie. V tomto prípade nemusíte zakladať novú agendu.
 
Ak však nenájde žiadnu staršiu agendu ani novovytvorenú pred samotným upgradom, tak sa Vás program opýta, či chcete zakladať novú agendu (Obr. 3). Môžete si vybrať vytvorenie novej agendy, alebo pokračovať v spustení programu bez nej a vytvoriť ju neskôr z hlavného menu programu.
 
 
Obr. 3
Ak si vyberiete prvú možnosť a pôjdete cestou vytvorenia novej agendy, tak sa Vám zobrazí sprievodca tvorbou novej agendy s následujúcimi krokmi:
 
  1. Zadanie názvu agendy: vytvoríte názov, ktorý sa bude používať počas celej práce v celom programe vrátane tlačových zostáv. Názov agendy sa dá neskôr zmeniť aj po vytvorení v nastaveniach agendy.
  2. Vytvorenie administrátorského (správcovského) mena a hesla: vytvoríte administrátorské prístupové konto do agendy. Správca agendy môže meniť menu a národnú banku agendy, môže vytvárať nových užívateľov agendy. Správcovské konto sa nedá vymazať, v rámci agendy musí existovať vždy jedno správcovské konto. Pre každú agendu sa definuje samostatné správcovské konto.
     
  3. Výber meny a národnej banky: vyberiete menu, ktorá bude domácou menou agendy. Napríklad, ak chcete agendu používať pre Slovensko, tak vyberiete kombináciu EUR a Národná banka Slovenska. Výberom národnej banky určujete, odkiaľ sa budú sťahovať kurzové lístky do agendy a vlastne tým definujete aj príslušnosť k danému štátu (pre niektoré štáty môžu existovať v Altei tlačové zostavy, ktoré sa v iných nenachádzajú, lebo nie sú pre iné štáty použiteľné, ako napr. rôzne formuláre štátnej správy). Domáca mena agendy sa dá neskôr zmeniť použitím sprievodcu zmenou domácej meny. O konverzii meny bude vypublikovaný samostatný článok.
  4. Súhrn zadaných parametrov a samotné vytvorenie agendy: v tomto kroku si môžete pozrieť za akých podmienok chcete založiť novú agendu a stlačením tlačidla "Vytvor" sa vytvorí nová agenda (Obr. 4).

 

 
Obr. 4


Žiadne komentáre: