12.04.2008

Zmena domácej meny alebo prechod na EURO

S blížiacim sa termínom prechodu na Euro bolo nevyhnutnosťou v programe vytvoriť nástroj na zmenu domácej meny agendy. Keďže Alte nie je podnikovým ani podnikateľským ekonomickým programom, nie je potrebné zavádzať do zoznamov zobrazovanie jednotlivých súm v duálnej podobe. Ak sú v rámci agendy evidované sumy z viacerých predchádzajúcich rokov, tak budú skonvertované aj tie, pretože domáca mena môže byť iba jedna. Altea nemá ambíciu pracovať s oddelenými rokmi jednej agendy a ani sa táto zmena neplánuje.
 
Variant bez konverzie meny sprievodcom
 
Ak chcete mať predchádzajúce roky agendy v pôvodnej mene, tak si založte novú agendu a vytvorte si ručne počiatočné zostatky jednotlivých typov platieb. Tento variant je však pracný a v programe naň neexistuje automatická funkcia. Preto odporúčame skôr celkovú konverziu všetkých súm.
 
Konverzia pomocou sprievodcu
 
Na potreby zmeny domácej zmeny vznikol sprievodca "Sprievodca zmenou domácej meny". Sprievodca je, čo sa týka konverzie, univerzálny, takže sa dá použiť na konverziu z ktorejkoľvek meny na inú menu. V našom príklade budeme však konvertovať domácu menu z SKK na EUR.  O pôvodné sumy po konverzii neprídete, pretože tie budú evidované ako cudzia mena (SKK bude cudzia mena, síce už neexistujúca, ale pre potreby kontroly vyhovujúce riešenie). K funkcii konverzie domácej meny má prístup iba užívateľ, ktorý je správcom agendy.
 
Sprievodcu spustíte cez nastavenia agendy kliknutím na menu (Obr.1), kde vyberiete položku "Nastavenia". Zobrazí sa Vám okno s nastaveniami agendy (Obr.2). Vyberte záložku "Globálne nastavenia", následne máte k dispozícií údaje "Mena a kurzový lístok".  V našom príklade vidíme, že domácou menou je SKK a národnou bankou je NBS. Ak máte správcovské oprávnenie, tak máte viditeľné aj tlačidlo "Zmeniť".
 
Obr. 1
Obr. 2
 
Po stlačení tlačidla "Zmeniť" sa Vám zobrazí sprievodca na zmenu domácej meny (obr. 3). Ak budete chcieť pokračovať v konverzii, tak prejdete na ďalší krok (Obr. 4), kde zadávate cieľovú menu, konverzný kurz a množtvo pre kurz cieľovej meny. Tieto údaje sú povinné a nevyhnutné pre správnu konverziu všetkých peňažných údajov v celej agende. V poslednom kroku sprievodcu (Obr. 5) je už len súhrnný informatívny výpis zadaných údajov a stlačením tlačidla "Zmeň" začne samotný prepočet a aktualizácia všetkých údajov agendy.

Obr. 3

 

Obr. 4

Obr. 5

 

Ako už bolo uvedené na začiatku, pôvodné sumy budú zachované, to znamená, že pôvodné sumy sa budú po konverzií tváriť ako cudzia mena. V našom príklade bude cudzou menou už neexistujúca slovenská koruna. Na následujúcich obrázkoch vidíte príklad peňažného údaja pred zmenou a po zmene:

 


 

Žiadne komentáre: